Persoonlijke beschermingsmiddelen / Werkkledij

Ongeacht het preventiebeleid kunnen bedrijven niet altijd alle arbeidsrisico's uitsluiten. Daarom voorzien werkgevers hun personeel van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkledij:

  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) beschermen werknemers tegen bepaalde risico’s die niet kunnen worden voorkomen of uitgeschakeld via maatregelen op vlak van arbeidsorganisatie en/of collectieve beschermingsmiddelen.
    Meer info vind je in circulaire CIN 2014 14 Persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Werkkledij vermijdt dat de werknemer zich vuil maakt door de aard van zijn activiteiten. Het gaat dus niet om beschermingskledij, zoals veiligheidsschoenen, kledij met signaalfunctie …
    Meer info vind je in circulaire CIN 2004 09 Werkkledij.

De uitzendkracht geniet hetzelfde niveau van bescherming als de andere (vaste) werknemers van de onderneming. De uitzendkracht heeft daarom recht op werkkledij en PBM die dezelfde bescherming bieden als de andere werknemers die aan dezelfde gevaren blootgesteld zijn. 

Uitzendbureau

De gebruiker vult op de werkpostfiche in welke persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkledij de uitzendkracht moet gebruiken op die werkpost.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om PBM en werkkledij kosteloos ter beschikking te stellen van de uitzendkrachten (Codex X.2-10, 1° en 2°).

Via een commerciële overeenkomst tussen gebruiker en uitzendbureau is het mogelijk dat het uitzendbureau de PBM (bijvoorbeeld veiligheidsschoenen) voorziet. In dit geval is het zeer belangrijk dat er een goede communicatie is over het juiste type PBM. De gebruiker kan dit ook aanduiden op de werkpostfiche. Ook wanneer het uitzendbureau de PBM voorziet, blijft de gebruiker er verantwoordelijk voor dat de uitzendkracht over de juiste PBM beschikt én ze correct gebruikt.

Uitzendkracht

De uitzendkracht is verplicht de persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkledij correct te gebruiken.

Gebruiker

De gebruiker bepaalt via een risicoanalyse welke werkkledij en PBM nodig zijn voor een bepaalde werkpost, en noteert dit in de werkpostfiche.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om PBM en werkkledij kosteloos ter beschikking te stellen van de uitzendkrachten (Codex X.2-10, 1° en 2°).

Via een commerciële overeenkomst tussen gebruiker en uitzendbureau is het mogelijk dat het uitzendbureau de PBM (bijvoorbeeld veiligheidsschoenen) voorziet. In dit geval is het zeer belangrijk dat er een goede communicatie is over het juiste type PBM. De gebruiker kan dit aanduiden op de werkpostfiche. Ook wanneer het uitzendbureau de PBM voorziet, blijft de gebruiker er verantwoordelijk voor dat de uitzendkracht over de juiste PBM beschikt én ze correct gebruikt.

De gebruiker is ook verantwoordelijk voor:

  • De instructies en opleiding van de uitzendkrachten inzake de werking en het gebruik van elk type PBM.
  • Het toezicht op het juist in de praktijk brengen van de instructies en het gebruik van de PBM door de uitzendkrachten.
  • Het onderhoud van de PBM.