Statistieken

PI verzamelt op regelmatige basis cijfers over arbeidsongevallen en gezondheidsonderzoeken van uitzendkrachten.

Jaarlijks houdt PI een online bevraging over de arbeidsongevallen van uitzendkrachten.
Via de Centrale Gegevensbank is er informatie over de uitgevoerde gezondheidsonderzoeken bij uitzendkrachten en de gezondheidsrisico's waaraan ze worden blootgesteld.

Op de onderliggende pagina's vind je per jaar deze statistieken.