Disclaimer

Aansprakelijkheid Preventie en Interim

Preventie en Interim (PI) is de Centrale Preventiedienst voor de Uitzendsector en staat in voor het voorkomen en verlagen van arbeidsongevallen van uitzendkrachten op de werkvloer. PI doet dit aan de hand van sensibilisering en het geven van opleiding, informatie en advies over de veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten op de werkvloer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

De informatie die PI aanbiedt, is zo actueel en kwaliteitsvol als mogelijk. Hiertoe behoudt PI zich het recht voor om de inhoud van de website of de voorstelling van de diensten online op elk moment aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

Gelet op de snelle evolutie en complexiteit van de behandelde materies geeft PI geen garanties omtrent de accuraatheid en/of de actualiteit van de medegedeelde informatie. PI wijst echter elke verantwoordelijkheid af in het geval dat de meegedeelde informatie onopzettelijk onvolledig, fout of onnauwkeurig zou zijn. De beschikbare informatie vormt dus geen beroepsmatig of juridisch advies en de gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie. Daarom wijst PI alle aansprakelijkheid af voor directe en indirecte schade ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website of per mail verstuurd en/of de toegang tot en het gebruik van interactieve toepassingen.

PI is niet aansprakelijk voor eventuele websites van derden waarnaar wordt verwezen.

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten) behoren tot PI. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen al dan niet voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PI. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Cookies

De website p-i.be gebruikt de volgende cookies:

  • Google Analytics (analytische cookie)

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw toestel. Indien u meer informatie wenst over de verschillende soorten cookies, raden we u aan om het artikel over cookies op Wikipedia te lezen.

Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld via uw computer of ander apparaat (de instellingen van uw webbrowser). Afhankelijk van uw webbrowser, kan dit via één van onderstaande links: Internet Explorer – Google Chrome – FireFox – Safari.