Gezondheidsonderzoeken 2018

2018

Meest onderzochte gezondheidsrisico's in 2018

Op basis van de resultaten van gezondheidsonderzoeken in de Centrale Gegevensbank PI-M analyseerde PI de meest voorkomende gezondheidsrisico's die op de werkpostfiches worden aangeduid. 

Het gezondheidsrisico manueel 'hanteren van lasten' bleek in 2018 opnieuw veruit het meest vermelde en onderzochte gezondheidsrisico te zijn, goed voor 19% van alle gezondheidsonderzoeken. Het hiermee verwante gezondheidsrisico 'ergonomische belasting' is ook goed voor 4%.
'Veiligheidsfunctie' en 'blootstelling aan lawaai' zijn elk goed voor 10% en vervolledigen de top 3 van meest onderzochte gezondheidsrisico's bij uitzendkrachten.

De gezondheidsrisico's in de categorie 'overige' zijn verdeeld over 319 verschillende gezondheidsrisico's, waarvan sommige slechts 1 keer werden onderzocht.

gezondheidsrisico's 2018

Gezondheidsonderzoeken per geslacht

Uit statistieken van Federgon blijkt dat er in 2018 meer mannen (61%) dan vrouwen (39%) als uitzendkracht werken.

Uit analyses van de resultaten van gezondheidsonderzoeken in PI-M komt naar boven dat mannelijke uitzendkrachten beduidend vaker (79%) worden tewerkgesteld in een functie die gezondheidstoezicht vereist.

gezondheidsonderzoeken per geslacht 2018

Gezondheidsonderzoeken per leeftijd

Het grootste percentage uitzendkrachten (33%) bevindt zich in de leeftijdscategorie '21 t.e.m. 27 jaar', zoals blijkt uit de Federgonstatistieken voor 2018.

De resultaten uit PI-M tonen aan dat vooral uitzendkrachten ouder dan 28 jaar relatief gezien meer worden blootgesteld aan gezondheidsrisico's en dus meer onderworpen zijn aan gezondheidstoezicht.

gezondheidsonderzoek per leeftijd 2018