Moet medisch onderzoek gebeuren voordat de uitzendkracht begint?

Volgens de welzijnswetgeving moet de uitzendkracht eerst een voorafgaand gezondheidsonderzoek ondergaan voor hij/zij bij de gebruiker voor een bepaalde werkpost of functie met minstens één gezondheidsrisico aan de slag kan:

  • Veiligheidsfunctie
  • Functie met verhoogde waakzaamheid
  • Activiteiten met welbepaalde risico’s (hanteren van lasten, lawaai, blootstelling aan chemische producten, …)
  • Nachtarbeid en ploegenarbeid 

De gebruiker noteert op de werkpostfiche de code van de gezondheidsrisico’s waarvoor de uitzendkracht voorafgaand moet worden onderzocht. Het uitzendbureau kan in de Centrale Gegevensbank opzoeken of een uitzendkracht al beschikt over een geldig geschiktheidsattest voor eenzelfde gezondheidsrisico op zijn nieuwe werkplek.


Meer info? info@p-i.be of 02 204 56 80