Wie is verantwoordelijk voor het omstandig verslag?

Bij een ernstig arbeidsongeval stelt de gebruiker een omstandig verslag op. Hij bezorgt dit verslag binnen de tien dagen aan de Arbeidsinspectie (Toezicht Welzijn op het Werk).

Het is de plicht van de gebruiker om elk ernstig arbeidsongeval van zijn werknemers (vast en uitzendkracht) te onderzoeken. Hij brengt alle oorzaken in kaart en neemt de nodige maatregelen om dergelijke ongevallen in de toekomst te vermijden.
De gebruiker informeert het uitzendbureau over de relevante genomen maatregelen maatregelen zoals aanpassing van de werkpostfiche, aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen, een verbeterd onthaal en/of gewijzigde werkinstructies.

De gebruiker doet voor dit onderzoek een beroep doen op zijn interne en/of externe preventieadviseur.

Bovendien betrekt de gebruiker het uitzendbureau bij het arbeidsongevallenonderzoek. De manier waarop die samenwerking zal gebeuren, neemt het uitzendbureau op in het contract tussen uitzendbureau en gebruiker.


Meer info? info@p-i.be of 02 204 56 80