Werken op hoogte

Werken op hoogte (ladders, stellingen, aan touwen ...) is een belangrijke bron van risico's. Zo is vallen van hoogte één van de voornaamste oorzaken van ernstige ongevallen bij uitzendkrachten. Veilig werken op hoogte verdient dus extra aandacht. Zeker in de bouwsector.

Meer informatie vind je in circulaire CIN 2005 14 Werken op hoogte.

Uitzendbureau

Uitzendbureaus moeten uitzendkrachten de basisinformatie over veiligheid meegeven. Kennis van de risico’s bij het werken op hoogte en het gebruik van ladders en stellingen hoort daar zeker bij.

Wie op een steiger werkt, wie toezicht houdt op de werkzaamheden en wie een steiger opbouwt of aanpast moet een adequate opleiding hebben gekregen. Wat een adequate opleiding minstens moet bevatten vind je hier.
De bouwsector beschouwt de basisopleiding VCA (b-VCA) als voldoende voor wie op een stelling werkt en de opleiding VOL-VCA als voldoende voor de personen bevoegd om toezicht uit te oefenen op het werk.

Uitzendkrachten die in de bouwsector werken moeten sowieso een veiligheidsopleiding (zoals b-VCA) hebben gevolgd (zie ook thema Bouw).

Meer informatie vind je in circulaire CIN 2005 14 Werken op hoogte.

Uitzendkracht

Elke uitzendkracht die op hoogte werkt moet de persoonlijke beschermingsmiddelen die de gebruiker ter beschikking stelt correct hanteren (valbeveiliging, helm …) en de instructies om veilig op hoogte te werken naleven.

Uitzendkrachten die op een stelling werken of betrokken zijn bij de (de)montage van steigers moeten een aangepaste opleiding hebben gevolgd.

Uitzendkrachten die in de bouwsector werken moeten sowieso een veiligheidsopleiding (zoals b-VCA) hebben gevolgd (zie ook thema Bouw).

Gebruiker

De gebruiker moet de nodige materiële en organisatorische maatregelen nemen om werken op hoogte veilig te laten verlopen.

Meer informatie over de verplichtingen bij het werken op ladders, het gebruik van steigers en het gebruik van toegangs- en positioneringstechnieken met touwen vind je in circulaire CIN 2005 14 Werken op hoogte.

Hulpmiddelen Constructiv

Op de website van Constructiv vind je tal van interessante publicaties over veilig werken met ladders, steigers, rolsteigers, hoogtewerkers, collectieve beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld dakrandbeveiligingen), persoonlijke beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld valbeveiligingsharnas). Een aanrader!