Verkeersveiligheid

Heel wat arbeidsongevallen zijn verkeersongevallen. Bovendien zijn de gevolgen van ongevallen op de weg relatief gezien ernstiger (meer blijvende ongeschiktheid) dan arbeidsongevallen op de arbeidsplaats. Ook in de uitzendsector. Enkele cijfers (2016):

 • Volgens cijfers van Fedris vond bijna 16% van alle arbeidsongevallen plaats tijdens het woon-werkverkeer.
 • Van de 22.347 arbeidsongevallen tijdens woon-werkverkeer waren er 2734 met een voorziene blijvende ongeschiktheid of dodelijke afloop.
 • Er waren meer dan 1350 woon-werkongevallen van uitzendkrachten, waarvan 4 dodelijke.

Conclusie: verkeersveiligheid verdient aandacht. Hieronder enkele praktische tips en partners die je daarbij kunnen helpen.

Verkeersveilige tips

Auto in = gsm uit

Bellen en autorijden gaan niet samen. Het gebruik van een gsm in de wagen verhoogt de kans op een ongeval met een factor 23. Ook handenvrij bellen heeft een nadelige invloed op ons rijgedrag. Praktische tips om op een verstandige manier om te gaan met de gsm tijdens het autorijden vind je in dit document of in deze interessante studie van VIAS: 'Vermindert handenvrij bellen onze alertheid op de weg'.

Partners in verkeersveiligheid

VIAS

VIAS (het vroegere BIVV) is het Belgisch Kenniscentrum voor verkeersveiligheid. Bij het grote publiek is VIAS vooral gekend als drijvende kracht achter de sensibiliserende BOB-­campagnes tegen alcohol in het verkeer.

CARA

Bestuurders die door een ziekte, een ongeval of een andere medische oorzaak minder functionele rijvaardigheden hebben, moeten een rijgeschiktheidsonderzoek ondergaan om een rijbewijs te kunnen behalen of behouden. Zij kunnen hiervoor terecht bij CARA.

Meer informatie vind je hier op de website van VIAS.

Onderzoek

Naast talrijke statistieken over verkeersongevallen, publiceert VIAS regelmatig interessante studies over verkeersveiligheid. Op hun website vind je hier onder meer themadossiers over:

 • Alcohol
 • De menselijke impact van verkeersongevallen
 • Handenvrij bellen
 • Snelheid

Rondpunt

Rondpunt is een vzw die ijvert voor een goede opvang van alle verkeersslachtoffers in Vlaanderen.
 
Gids 'Als het verkeer je raakt'
 

Wat na een ernstig verkeersongeval? Mensen die zelf in een verkeersongeval zijn betrokken, professionals of getuigen van verkeersongevallen vinden in de gids 'Als het verkeer je raakt' een antwoord op deze en vele andere vragen.

Download de gids via deze link
 
Project 'Getuigen Onderweg'
 
In Getuigen Onderweg komt een slachtoffer, nabestaande of veroorzaker van een verkeersongeval vertellen over het ongeval waarbij hij/zij betrokken was en de gevolgen die dat met zich meebrengt. De getuigenissen worden gehouden in scholen en bedrijven over heel Vlaanderen.  

VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde)

De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) is een Vlaams vormingscentrum over verkeer en mobiliteit. De VSV werd bij decreet opgericht door het Vlaams Parlement en voert projecten uit in opdracht van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken. De kerntaken van de VSV zijn verkeers- en mobiliteitseducatie, vorming en sensibilisering.
 
Verkeersveiligheidsquiz
 
Jaarlijks organiseert de VSV van half oktober tot eind november De Grote Verkeersquiz, een gratis online quiz met twintig meerkeuzevragen waarmee je je verkeerskennis in minder dan tien minuten opfrist. In 2017 namen ruim 128.000 mensen deel.
 
Je kan ook als bedrijf deelnemen. Na afloop krijg je dan een bedrijfsrapport met de eigen resultaten, een overzicht van de beste deelnemers in je bedrijf, de gemiddelde bedrijfsscore, best en slechtst beantwoorde vragen … 

De quiz is beschikbaar in drie talen: Nederlands, Frans en Engels.
 
Verkeersveiligheid bij bedrijven
 

De eerste stap om het aantal verkeersongevallen in je bedrijf te verminderen, is de huidige situatie in kaart brengen. Dat kan met de handige gratis checklist van VSV, die je helpt om de risicofactoren en de al genomen maatregelen op te lijsten. 

Daarnaast heeft VSV een uitgebreid aanbod aan praktische workshops rond verkeersveiligheid voor bedrijven:

 • Blik op de weg: over afleiding en vermoeidheid.
 • Val op in het verkeer: over de dode hoek en zichtbaarheid.
 • Met de fiets naar het werk: over veilig fietsen.
 • Rijden (z)onder invloed: over rijden onder invloed van alcohol, drugs en medicatie.
 • Snelheid: gas geven en toch te laat komen.
 • Hoe stap ik uit de file: over duurzame mobiliteit, het STOP-principe …
 • Iedereen op de e-bike.

VSV organiseert ook opleidingen voor mobiliteitscoördinatoren en begeleidt jaarlijks een aantal coachingtrajecten rond verkeersveiligheid in bedrijven. Meer informatie vind je op de website safe2work

Truckveilig charter
 
Het truckveilig charter van VSV ondersteunt bedrijven, overheden, organisaties en vrachtwagenbestuurders die zich inzetten voor meer veiligheid in het verkeer. Wie het truckveilig charter tekent, engageert zich om minimum zeven zelfgekozen actiepunten na te komen. Want als iedereen tekent voor het leven, wordt het een stuk veiliger op de weg. 

Agence Wallonne pour la sécurité routière (AWSR)

Het AWSR is een vzw die aangestuurd wordt door het ministerie van verkeer om te sensibiliseren en acties opte zetten om de verkeersveiligheid te verhogen. Ze verzamelt ook cijfers over de verkeersongevallen in Wallonië.
 
Campagnes verkeersveiligheid
 
Elk jaar organiseert AWSR enkele grote campagnes om bestuurders tot een veiliger rijgedrag aan te sporen. Daarnaast zijn er de campagnes gericht op een welbepaald doelpubliek, zoals jonge bestuurders. Meer info vind je hier.  
 
Diverse thema’s
 
Het AWSR biedt op haar website praktische en wetenschappelijk onderbouwde informatie over verschillende thema’s: het dragen van de autogordel, de fiets … Hierbij komt steeds het wetgevend kader aan bod, ontkracht men hardnekkige mythes, geeft men praktische tips en tricks, en levert men interessant cijfermateriaal.
 
TV-programma 'contact'
 
Sinds 2015 staat AWSR, samen met de federale politie en Brussel Mobiliteit, in voor het tv-programma Contact. Met deze korte uitzendingen wil men de verkeerskennis opfrissen en focust men telkens op specifieke verkeerssituaties.
 
Het label 'Backsafe'
 
Met dit label wil men de inspanning van organisatoren van evenementen rond verkeersveiligheid belonen. Bijvoorbeeld initiatieven om mensen veilig thuis te krijgen na een activiteit.

Brussel Mobiliteit

Brussel Mobiliteit is de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die alle informatie rond verkeersveiligheid en mobiliteit in het Gewest bundelt.
 
Bedrijfsleveringsplan

Het bedrijfsleveringsplan is een strategisch document dat via optimalisatie van de leverings- en afhalingsprocessen meerdere doelstellingen nastreeft, zoals verkeersveiligheid en mobiliteit.
 
Opleiding mobiliteitsmanager
 
De opleiding Mobility Manager is een zeer praktische opleiding die realistische en positieve oplossingen biedt ter bevordering van een duurzame mobiliteit binnen een bedrijf.
 
Mobiliteitssalon
 
Elk jaar organiseert Brussel Mobiliteit een mobiliteitssalon voor bedrijven waarop men tips en goede praktijken kan uitwisselen over mobiliteit en verkeersveiligheid. Verkeersveiligheid is immers voor iedereen van belang
 
Week van de mobiliteit
 
Elk jaar biedt Brussel Mobiliteit de inwoners de kans om gratis de verschillende mobiliteitsoplossingen in Brussel uit te testen.

Wettelijke basis