Trillingen

Veel werknemers (vaste en uitzendkrachten) worden op het werk aan mechanische trillingen blootgesteld, zoals:

  • Chauffeurs van vrachtwagens, bussen, bouwterreinmachines, trams en andere zware voertuigen.
  • Personen die werken met bepaalde handwerktuigen zoals trilhamers, klopboren en andere arbeidsmiddelen voor het bewerken van materialen en/of het afbreken van bouwwerken.
  • Metaalbewerkers, wegenwerkers en bouwvakkers.

Die blootstelling aan trillingen kan gevolgen hebben voor de gezondheid: dode vingers, rugklachten, spier-en botletsels …

De Codex 'Welzijn op het Werk' bevat een titel die gewijd is aan trillingen (Codex V.3).

Meer informatie vind je in de circulaire CIN 2005 12 Trillingen.

Uitzendbureau

De uitzendconsulenten moeten de uitzendkrachten informeren over de aanwezigheid van deze risico’s en de te respecteren veiligheidsmaatregelen.

Wanneer de blootstelling een gezondheidsrisico voor de werknemer kan betekenen (door de gebruiker op de werkpostfiche aangeduid), moet het uitzendbureau een voorafgaand gezondheidstoezicht (medisch onderzoek) laten uitvoeren.

Het uitzendbureau kan in de Centrale Gegevensbank PI-M nagaan of de uitzendkracht al eerder onderzocht is voor het gezondheidsrisico 'trillingen', om bijkomend medisch onderzoek te vermijden.

Uitzendkracht

De uitzendkracht is verplicht om de aangeboden uitrusting en persoonlijke beschermingsmiddelen correct te gebruiken.

Gebruiker

De gebruiker moet een degelijke risicoanalyse uitvoeren en de vereiste preventiemaatregelen nemen (degelijke arbeidsmiddelen gebruiken, de toegestane blootstellingswaarden respecteren en indien nodig de blootstellingsduur beperken).

De gebruiker moet zijn werknemers (vaste én uitzendkrachten) informeren over de risico’s en over de genomen maatregelen. Dit kunnen collectieve maatregelen zijn om blootstelling aan trillingen te voorkomen. Als die collectieve maatregelen niet voldoende zijn, moeten de werknemers persoonlijke beschermingsmiddelen krijgen.

De gebruiker moet vooraf ook de medische geschiktheid van de uitzendkracht verifiëren.

Meer informatie over trillingen vind je in circulaire CIN 2005 12 Trillingen en in dit 'achtergronddocument trillingen' .