Rijbewijs

Uitzendkrachten die als chauffeur aan de slag willen gaan, moeten niet alleen over het juiste rijbewijs beschikken. Voor een aantal categorieën moeten ze ook een rijgeschiktheidsattest en/of vakbekwaamheidsattest kunnen voorleggen.

Preventie en Interim bundelde alle concrete informatie over de categorieën, modellen van rijbewijs en de link met rijgeschiktheid en vakbekwaamheid in circulaire CIN 2016 04 Rijbewijs.

Opmerking: chauffeurs die met chemische producten rondrijden hebben in bepaalde gevallen ook een ADR-attest nodig. Meer info hierover vind je in het thema ADR.

Rijgeschiktheidsattest

Iedereen die een rijbewijs wil behalen moet medisch geschikt zijn en daarvan bewijs kunnen voorleggen. Afhankelijk van het categorie rijbewijs is een medische verklaring voldoende, of is een rijgeschiktheidsattest nodig:

  • Groep 1: voor chauffeurs die een gewoon rijbewijs (voor bromfiets, motorfiets, auto …) willen behalen, volstaat een medische verklaring.
  • Groep 2: chauffeurs van groep 2 (bussen, vrachtwagens, taxi's, ziekenwagen...) moeten over een rijgeschiktheidsattest (medische schifting) beschikken. Dit medisch onderzoek is aan strikte regels onderworpen en omvat een geneeskundig onderzoek én een specifiek oogonderzoek. Op het rijbewijs wordt aangeduid tot wanneer dit rijgeschiktheidsattest geldig is.

Meer details over groep 1 en 2 en het rijgeschiktheidsattest vind je in circulaire CIN 2016 05 Rijgeschiktheidsattest.

Over het rijgeschiktheidsattest vind je ook meer informatie in deze presentatie van de studiedag van Preventie en Interim over “Vakbekwaamheid, rijgeschiktheid en medisch toezicht voor chauffeurs” van 08/10/2015.

Opmerking:

Er is geen rijgeschiktheidsattest (meer) nodig bij:

  • Het vervoer van personeelsleden (het vervoer van collega’s) met een bedrijfswagen (categorie A, B, B+E).
  • Het vervoer van personeel georganiseerd en uitgebaat door een werkgever met eigen, gehuurd of in leasing genomen materieel en op eigen verantwoordelijkheid.
  • Het vervoer van cliënteel.

Opgelet:

Het 'rijgeschiktheidsattest' is niet te verwarren met het gezondheidstoezicht bij een arbeidsarts voor een 'veiligheidsfunctie'. Beide zijn gebaseerd op een verschillende wetgeving:

  • Het rijgeschiktheidsattest vloeit voort uit de wetgeving rond het rijbewijs en is in principe vijf jaar geldig.
  • De veiligheidsfunctie is gelinkt aan de welzijnswetgeving en is normaal jaarlijks te hernieuwen.

Voorbeeld: een vrachtwagenchauffeur met een nog geldig rijbewijs (inclusief rijgeschiktheidsattest) moet ook nog naar de arbeidsarts om geschikt te worden bevonden voor het uitoefenen van een veiligheidsfunctie.

Meer informatie over het gezondheidstoezicht en de veiligheidsfuncties vind je in deze presentatie van de studiedag van Preventie en Interim over “Vakbekwaamheid, rijgeschiktheid en medisch toezicht voor chauffeurs” van 08/10/2015.

Vakbekwaamheid

Chauffeurs van voertuigen van categorieën C1, C1E, C, CE, D1, D1E, DE voor professioneel vervoer moeten beschikken over een rijbewijs waarop vermeld staat dat ze voldoen aan de vakbekwaamheidsvoorschriften.

Het bewijs van vakbekwaamheid wordt op het rijbewijs vermeld (of op een afzonderlijke 'kwalificatiekaart bestuurder') met de code 95, gevolgd door de vervaldatum (bijvoorbeeld 95.09.09.2019).

De vakbekwaamheidsverplichting houdt in dat een chauffeur moet slagen voor een initieel basiskwalificatie-examen (verwerving van de vakbekwaamheid) en daarna elke vijf jaar 35 uren nascholing volgt, gespreid over modules van zeven lesuren (verlenging van de vakbekwaamheid). Deze proeven staan los van de examens voor het behalen van het rijbewijs, maar ze kunnen er wel mee gecombineerd worden.

Bestuurders van bepaalde categorieën voertuigen zijn vrijgesteld van de vakbekwaamheidsverplichtingen.

Preventie en Interim heeft de informatie over vakbekwaamheid gebundeld in de circulaire CIN 2016 06 Vakbekwaamheid.

Meer informatie over vakbekwaamheid vind je ook in deze presentatie van de studiedag van Preventie en Interim over “Vakbekwaamheid, rijgeschiktheid en medisch toezicht voor chauffeurs” van 08/10/2015.