Onthaal

Tijdens het onthaal krijgt de uitzendkracht alle nodige en nuttige informatie om veilig te kunnen werken. Het is dus een cruciale fase voor elke uitzendkracht die op een nieuwe werkplek aan de slag gaat. Om deze fase zo optimaal mogelijk te organiseren, is een goede uitwisseling tussen gebruiker, uitzendbureau en uitzendkracht nodig.

Uitzendbureau

De belangrijkste informatie voor de uitzendkracht zit grotendeels vervat in de werkpostfiche. Het uitzendbureau bezorgt een kopie van de werkpostfiche aan de uitzendkracht en licht ze toe.

Daarnaast geeft het uitzendbureau de uitzendkracht informatie over de arbeidsovereenkomst:

 • De werkplek, de taken, de duur van de opdracht
 • De werkkledij en/of persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Het gezondheidstoezicht
 • Eerste toelichting bij de risico’s en preventiemaatregelen
 • Het salaris
 • Nuttige contactpersonen

Meer details vind je in circulaire CIN 2014 11 Onthaal van uitzendkrachten. 
 
Preventie en Interim heeft ook een
Onthaalfiche samengesteld, met tips voor een goed onthaal. Als uitzendbureau kan je deze fiche aan de gebruikers bezorgen om hen te sensibiliseren voor een optimaal onthaal van de uitzendkrachten. Maak ook gebruik van onze affiche onthaal, de checklist en het onthaal-notitieboekje.
               
Ook voor jobstudenten is een goed onthaal cruciaal. Meer informatie over het onthaal op maat van jobstudenten vind je op www.ikbenjobstudent.be.

Uitzendkracht

Als uitzendkracht krijg je via het onthaal belangrijke informatie over de sociale voorzieningen, procedures, veiligheidsinstructies … Let dus zeer goed op bij het onthaal.

Als er iets niet duidelijk is of het onthaal is te beperkt, aarzel dan niet om bijkomende uitleg te vragen. Vaak bestaat er een onthaalbrochure die heel wat nuttige informatie over het bedrijf bundelt.

Gebruiker

De gebruiker is de eindverantwoordelijke voor het onthaal van de uitzendkracht. Hij moet er dus op toezien dat de uitzendkracht alle nuttige informatie krijgt om de job naar behoren en in alle veiligheid te kunnen uitoefenen:

 • Alle risico’s verbonden aan de werkpost
 • Toegang tot sociale voorzieningen
 • Recht op spontane raadpleging van een arbeidsarts
 • Organisatie van de eerstehulpverlening

De gebruiker bezorgt de uitzendkracht de specifieke veiligheidsinstructies voor zijn werkpost en neemt de nodige maatregelen opdat de uitzendkracht een voldoende en aangepaste opleiding krijgt om veilig te kunnen werken.

De gebruiker moet het onthaal van de uitzendkracht ook registreren:

 • Ofwel volgens de geijkte procedures van de onderneming, dus zoals bij de vaste werknemers.
 • Ofwel via de werkpostfiche. Enkel in dit geval moet luik C van de werkpostfiche ingevuld en ondertekend worden (op het moment dat het onthaal gebeurt). 

Een onthaalbrochure kan het onthaal vergemakkelijken. De mogelijke inhoud van een onthaalbrochure vind je in dit document.

Meer informatie over het onthaal van uitzendkrachten vind je in circulaire CIN 2014 11 onthaal van uitzendkrachten. Specifieke tips voor een goed onthaal vind je in de Onthaalfiche.

  Wettelijke basis
  Campagne "Onthaal van de uitzendkracht"

  In 2020 is PI in het kader van het thema over het onthaal een grote sensibiliseringscampagne gestart.

  Je vindt  alle informatie >>> HIER <<