Gebruikers

De gebruiker is volgens de welzijnswetgeving de persoon aan wie een uitzendkracht ter beschikking werd gesteld (Codex X.2-2).

Opmerking:

In lijn met de welzijnswetgeving gebruikt Preventie en Interim in al zijn communicaties de term 'gebruiker' in plaats van inlener of klant-inlener.

Gebruiker

De gebruiker is verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn op het werk van de uitzendkracht die bij hem aan de slag is. Waarom dat wettelijk gezien zo is, komt uitgebreid aan bod in het thema wetgeving.

Het thema taakverdeling uitzendbureau – gebruiker maakt duidelijk waarvoor de gebruiker moet instaan en wat de verantwoordelijkheid van het uitzendbureau is.

Enkele taken van de gebruiker bij uitzendarbeid zijn:

  • Werkpostfiche opstellen op basis van een risicoanalyse en in samenwerking met onder meer de preventiedienst(en).
  • Zorgen dat de uitzendkracht in optimale en veilige omstandigheden kan werken.
  • De uitzendkracht hetzelfde niveau van bescherming garanderen als de vaste werknemers.
  • Gratis de nodige werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen voorzien.
  • Een goed onthaal van de uitzendkracht.
Wettelijke basis