Externe Diensten Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW)

Elke werkgever moet zich aansluiten bij een erkende Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW).  Deze EDPBW moet de werkgever bijstaan bij het uitvoeren van de verschillende aspecten van de welzijnswetgeving, waarvoor intern bij de werkgever niet de vereiste competenties aanwezig zijn (Welzijnswet, art. 33§2)

De EDPBW kan ondersteuning bieden in elk van de zeven welzijnsdomeinen:

 • Arbeidsveiligheid
 • Bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk
 • Psychosociale aspecten van het werk
 • Ergonomie
 • Arbeidshygiëne
 • Verfraaiing van de arbeidsplaatsen
 • Maatregelen van de onderneming inzake leefmilieu, wat betreft hun invloed op welzijn op het werk

In welke mate een werkgever moet samenwerken met een EDPBW hangt ook af van de groep (A,B,C,D) waarin het bedrijf volgens de welzijnswetgeving is ingedeeld. Voor de vaardigheden die niet aanwezig zijn in de interne dienst PBW moet men samenwerken met een EDPBW. De taakverdeling tussen externe en interne dienst PBW wordt genoteerd op het zogenaamde 'identificatiedocument interne dienst'.

Meer info over de EDPBW vind je in circulaire CIN 2013 14 Externe Dienst PBW.
De tarifering en de bijbehorende opdrachten van de EDPBW vind je in circulaire CIN 2016 03 Tarifering Externe Diensten PBW.

Uitzendbureau

Uitzendbureaus hebben op twee niveaus te maken met de Externe Dienst PBW:

 • Voor de eigen werknemers. Volgens de welzijnswetgeving moet elke werkgever in België, dus ook uitzendbureaus, zich bij een EDPBW aansluiten om het welzijn van de eigen werknemers op te volgen, bijvoorbeeld in het kader van psychosociale aspecten (burn-out, agressie, grensoverschrijdend gedrag …), een actieve rol bij de risicoanalyse, gezondheidstoezicht consulenten …
  Meer informatie vind je in circulaire CIN 2016 03 Tarifering Externe Diensten PBW
 • Voor de uitzendkrachten. Als een uitzendkracht ingezet wordt op een werkpost waaraan een gezondheidsrisico verbonden is, dan moet het uitzendbureau het voorafgaand gezondheidstoezicht van die uitzendkracht organiseren. Daarvoor moet het uitzendbureau zich aansluiten bij een EDPBW. Dit hoeft niet noodzakelijk dezelfde EDPBW te zijn als voor de eigen consulenten. Bovendien kan een uitzendbureau aangesloten zijn bij meer dan één externe dienst PBW, op voorwaarde dat er per uitzendkantoor steeds met dezelfde EDPBW wordt gewerkt. 
  Meer info vind je bij de thema’s Gezondheidstoezicht en Taakverdeling uitzendbureau-gebruiker, en ook in circulaire
  CIN 2014 10 Contract tussen medische dienst en uitzendbureau.

Kijk op de werkpostfiches die je krijgt van de gebruikers steeds na of ze hebben ingevuld bij welke Externe Dienst PBW ze zijn aangesloten. Dit geldt ook voor zelfstandigen die beroep willen doen op een uitzendkracht.

Uitzendkracht

Als uitzendkracht kan je op verschillende manieren in contact komen met een EDPBW:

 • Voorafgaand gezondheidstoezichtVoor werkposten met een gezondheidsrisico moet je eerst naar de arbeidsarts voor je aan die post aan de slag kan. Vaak zal de bedrijfsarts verbonden zijn aan een EDPBW van het uitzendbureau. Als uitzendkracht ben je verplicht om naar dit voorafgaand medisch onderzoek te gaan.
 • Spontaan medisch onderzoek. Elke werknemer, ook een uitzendkracht, kan de arbeidsarts van de gebruiker (meestal verbonden aan een EDPBW) raadplegen voor arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten (dus niet voor bronchitis, kanker ...).
 • PsychosociaalVoor psychosociale problemen (bijvoorbeeld pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag …) kan je terecht bij de vertrouwenspersoon of de ‘preventieadviseur psychosociale aspecten’, vaak verbonden aan de EDPBW van de gebruiker.
Gebruiker

Elke gebruiker moet zich aansluiten bij een EDPBW zodra hij 1 werknemer heeft. Ook uitzendkrachten worden meegerekend als ‘werknemer’, omdat de gebruiker het feitelijke gezag uitoefent over deze uitzendkrachten (zie thema Wetgeving).

Meer info over de taken van de EDPBW en de bijbehorende tarifering vind je in circulaire CIN 2016 03 Tarifering Externe Diensten PBWDe tarifering is afhankelijk van het aantal werknemers en de activiteit van het bedrijf. Een overzicht vind je in bijlage II.3.1 van de Codex: Codex II.3 – De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Eén van de taken van de EDPBW is de actieve rol bij risicoanalyses. Het doel is een gemotiveerd beleidsadvies op maat van het bedrijf met een oplijsting van de tekorten en de concrete preventiemaatregelen. Dit kan een hulp zijn bij het opstellen van correcte werkpostfiches.

De arbeidsarts van de EDPBW van de gebruiker staat ook ter beschikking van de uitzendkrachten voor spontaan medisch onderzoek.

Als de vertrouwenspersoon / preventieadviseur psychosociale aspecten van de gebruiker verbonden is aan de EDPBW, dan kan de uitzendkracht hier ook terecht, indien nodig.

Bij een ernstig arbeidsongeval staat de EDPBW ook in voor de opmaak van het omstandig verslag, zeker als de gebruiker zelf geen interne preventieadviseur niveau 2 of 1 heeft.

Vul op de werkpostfiche in bij welke EDPBW je bent aangesloten.