EHBO

Wanneer een werknemer, vaste medewerker of uitzendkracht, slachtoffer wordt van een arbeidsongeval of onwel wordt, moet de werkgever (of gebruiker) zo snel mogelijk eerste hulp (EHBO) verlenen. Indien nodig moeten gespecialiseerde hulpdiensten worden gealarmeerd. 

De werkgever organiseert hiertoe in zijn bedrijf de ‘eerste hulp’, op basis van de risicoanalyse van de werkplek. Elk bedrijf is anders, met elk zijn specifieke risico’s. De maatregelen die hieruit volgen omvatten de procedures voor eerste hulp op basis van het intern noodplan, de nodige uitrusting, aantal en kwalificatie van de hulpverleners, transport van het slachtoffer en de organisatie van de nodige externe contacten.

Uitzendbureau

Het uitzendbureau organiseert dit voor zijn eigen werknemers (vb. consulenten). De gebruiker staat in voor de organisatie van de eerste hulp bij de uitzendkrachten die bij hem aan de slag zijn.

Deze steekkaart met praktische tips over EHBO bij brandwonden, bloedingen, flauwte, schaaf- of snijwonden, verstuikingen en de basisregels bij eerste hulp kan je gebruiken als eerstehulpboekje.

Met deze handige checklist  kan je als uitzendbureau informeren of de gebruiker alle vereiste maatregelen inzake eerste hulp heeft getroffen en wat de uitzendkrachten moeten weten wanneer zij aan de slag gaan bij de gebruiker.

De gebruiker noteert in zijn EHBO-register alle gevallen van eerste hulp aan uitzendkrachten. Dit is belangrijk om bij eventueel verergeren van de blessures als uitzendbureau toch nog een correcte arbeidsongevallenaangifte te kunnen indienen. Maak hierover duidelijke afspraken met de gebruiker.

Meer details vind je in circulaires CIN 2014 03 EHBO en CIN 2014 01 Arbeidsongevallenaangifte.

Uitzendkracht

Indien de uitzendkracht bij het onthaal toch geen EHBO-informatie krijgt, dan vraagt hij/zij hier best zelf naar vooraleer te beginnen werken bij de gebruiker. Een gewaarschuwde uitzendkracht is er immers twee waard.

Gebruiker

De gebruiker is verantwoordelijk voor de EHBO voor de uitzendkrachten die bij hem aan de slag zijn. Bij het onthaal moet de gebruiker de uitzendkracht informeren over hoe de EHBO in het bedrijf georganiseerd is.

De gebruiker noteert in zijn EHBO-register alle gevallen van eerste hulp aan uitzendkrachten. Dit is belangrijk om bij eventueel verergeren van de blessures toch nog een correcte arbeidsongevallenaangifte te kunnen indienen.

Meer details vind je in circulaire CIN 2014 03 EHBO.