Brand

In elk bedrijf is er een reëel risico op brand. Hoe groot het risico is, hangt af van de omstandigheden en die zijn voor elke werkplek anders. Daarom zijn er aangepaste maatregelen nodig om brand te voorkomen en te bestrijden. Die maatregelen moeten gekend zijn door alle werknemers, ook door de uitzendkrachten.

Uitzendbureau

Het is de taak van het uitzendbureau om de uitzendkrachten en de gebruikers te informeren en te sensibiliseren, zodat:

  • Uitzendkrachten weten wat ze moeten doen in geval van brand.
  • De gebruikers de uitzendkracht van bij het onthaal alle nuttige informatie bezorgen.

Meer informatie vind je in de circulaire CIN 2015 02 Brandpreventie.

Uitzendkracht

Alle werknemers, zowel vaste medewerkers als uitzendkrachten, moeten weten welke maatregelen ze moeten treffen. Daarom is het belangrijk dat de gebruiker van bij het onthaal de uitzendkracht alle nuttige informatie bezorgt, waaronder:

  • Mogelijke risico’s die brand kunnen veroorzaken.
  • Maatregelen om brand op de werkplek te voorkomen.
  • Visuele en auditieve alarmsignalen bij een brand.
  • Evacuatieweg van je werkpost tot aan het verzamelpunt.
  • Telefoonnummers die je kan gebruiken in geval van brand.
  • Locatie van de dichtstbijzijnde brandblusmiddelen.

Heb je als uitzendkracht niet alle informatie ontvangen? Aarzel niet om bijkomende uitleg te vragen.

Meer informatie vind je in de circulaire CIN 2015 02 Brandpreventie.

Gebruiker

De welzijnswetgeving voorziet heel wat rond brandpreventie. Een overzicht van de verplichtingen vind je in de circulaire CIN 2015 02 Brandpreventie.

Het is belangrijk om de uitzendkrachten van bij het onthaal alle nodige informatie te bezorgen, zodat ze weten hoe ze brand op hun werkpost kunnen voorkomen en ze in geval van brand vlot de evacuatieweg vinden, weten waar het verzamelpunt zich bevindt en snel de dichtstbijzijnde brandblusmiddelen vinden.