Taken van Preventie en Interim

Preventie en Interim vzw (PI) heeft een duidelijke missie: het aantal arbeidsongevallen met uitzendkrachten verminderen en beschermen van hun gezondheid. Hoe? Door veiligheidssensibilisering, onderzoek, advies en opleiding.

Sensibiliseren

PI produceert didactische hulpmiddelen, zoals documenten, folders, brochures, handleidingen, affiches, websites ... om uitzendkantoren, uitzendkrachten en werkgevers (gebruikers) te sensibiliseren voor meer veiligheid op de werkvloer. Klik hier om sensibiliseringsmateriaal te bestellen.

Onderzoeken

PI voert onderzoek naar vaak voorkomende gevaren en ontbrekende preventiemaatregelen.

Daarnaast maakt en analyseert PI de statistieken van arbeidsongevallen met uitzendkrachten (ernst en frequentie). 

Verder houdt PI ook de statistieken van de gezondheidsonderzoeken bij.

Adviseren

PI geeft advies en informatie over preventie en bescherming op het werk aan:

  • Uitzendbureaus
  • Uitzendkrachten
  • Ondernemingen waar uitzendkrachten werken (gebruikers)

PI biedt ook een dagelijkse permanentie zodat de verschillende actoren in de uitzendsector steeds terecht kunnen met vragen over veiligheid en gezondheid op het werk. Hiervoor kunnen ze gebruikmaken van het gratis nummer, de website en de info mail.

Bovendien vinden uitzendbureaus, uitzendkrachten en gebruikers snel een antwoord op veelgestelde vragen in de FAQ’s op deze website.

Opleiden

Opleiding is één van de belangrijkste elementen van een efficiënt preventiebeleid. Om uitzendkrachten, verbindingspersonen en consulenten op de goede weg te helpen, biedt PI:

  • Opleidingen over algemene veiligheid en specifieke thema’s.
  • E-learnings op maat van enerzijds uitzendkrachten en anderzijds consulenten en verbindingspersonen.
  • Het VIL-handboek om leidinggevenden van uitzendbedrijven en hun medewerkers te informeren over veiligheid en gezondheid op het werk.

Meer informatie vind je in de sectie Opleidingen van deze website.