Nieuwe datum voor de sociale verkiezingen!

Date

Oorspronkelijk zouden de sociale verkiezingen van 2020 tussen 11 en 24 mei van dit jaar in alle grote bedrijven en instellingen plaatsvinden. Helaas zijn ze vanwege de wereldwijde Covid-19-pandemie uitzonderlijk uitgesteld tot dit najaar, zonder dat er een definitieve datum kon vastgesteld worden.

De onzekerheid is nu voorbij en Preventie en Interim kan je de nieuwe periode mededelen die werd gekozen: van 16 tot 29 november 2020.

Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken om je eraan te herinneren dat uitzendkrachten - voor het eerst - stemrecht zullen hebben bij deze sociale verkiezingen.

Tenslotte moet er opgemerkt worden dat veel bedrijven de voorkeur gegeven hebben aan elektronisch stemmen om zoveel mogelijk aan de gezondheidsmaatregelen te voldoen. De wetgever heeft een uitzonderingsprocedure in het leven geroepen die bedrijven in staat stelt de verkiezingen elektronisch te organiseren - op voorwaarde dat zij daartoe vóór 13 oktober 2020 een verzoek indienen.

Meer info via:

=> Info PI : Sociale verkiezingen in tijden van pandemie

=> Thema van de FOD WASO : Sociale verkiezingen