*** Uitzendarbeid in tijden van het Coronavirus ***

Coronavirus

Ook vandaag worden uitzendkrachten flexibel ingezet bij telkens een andere gebruiker. En waar op verschillende kantoorplekken werknemers de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van telewerk is dit evenwel vaak niet weggelegd voor de uitzendkracht.

Reden temeer om in deze onzekere periode de uitzendkracht goed en duidelijk te informeren m.b.t. de huidige coronaproblematiek.

 

 

Een leidraad voor het uitzendkantoor:             

 1. De gebruiker is verantwoordelijk voor de bescherming van de veiligheid én gezondheid van de uitzendkracht werkzaam op zijn werkplek. 

Dat betekent dat de gebruiker bij het onthaal aan de uitzendkracht alle nuttige informatie bezorgt over hoe hij/zij zich kan beschermen tegen een mogelijke coronabesmetting en welke regels er worden gevolgd om collega’s onderling op de werkplek te vrijwaren van mogelijke besmettingen. Hiervoor heeft de gebruiker de nodige risicoanalyses uitgevoerd samen met de preventieadviseurs en arbeidsarts van de interne en externe dienst PBW. 

Op de site van de FOD WASO werden onderstaande regels o.a. opgesomd:

 • het voorzien van propere en hygiënische werkplekken (zoals bureautafels, toetsenborden) door deze regelmatig te ontsmetten;
 • het toepassen van een goede handhygiëne door werknemers door het voorzien van handontsmettingsmiddelen op zichtbare plaatsen;
 • het voorzien van een goede respiratoire hygiëne op de werkplek door het gebruik van papieren zakdoekjes ingeval van hoesten en niezen;
 • het informeren van werknemers dat ze zich met ziektesymptomen zoals hoest en/of koorts beter niet naar de werkplek begeven;
 • het voorzien van instructies ingeval iemand ziek wordt met een vermoeden van het hebben van het coronavirus.
 1. Instructies in de taal van de uitzendkracht

De instructies voor anderstalige uitzendkrachten moet vanzelfsprekend begrijpelijk zijn.  Het is soms niet mogelijk om Portugees, Roemeens te spreken met de betreffende uitzendkracht maar toch moet de boodschap duidelijk zijn voor de ontvanger. Hiervoor kan het uitzendkantoor of de gebruiker terugvallen op teksten in de Engelse taal alsook beeldmateriaal.

 1. Mogelijkheid van ‘spontaan medisch toezicht’ bij de arbeidsarts van de gebruiker

Hoewel de externe diensten PBW zich in deze periode aan het reorganiseren zijn en overgaan tot o.a. telefonische consultaties  moeten uitzendkrachten toch nog altijd beroep kunnen doen op de mogelijkheid van ‘spontaan medisch toezicht’ tijdens hun opdracht bij de gebruiker. De uitzendkracht kan hiervoor beroep doen op de arbeidsarts van de Externe Dienst PBW waarbij de gebruiker aangesloten is.

 1. Uitzendkracht bewust maken van de belangrijkste hygiëneregels ter voorkoming van coronabesmettingen zoals u ook kan terugvinden op de sites van de externe diensten PBW:
 • Was regelmatig minstens 20 seconden de handen met water en zeep.
 • Indien er geen water of zeep is, kunt u ook een hydroalcoholische gel gebruiken. 
 • Vermijd het aanraken van ogen, neus en mond met ongewassen handen. 
 • Vermijd contact met zieke mensen. 
 • Blijf thuis als u ziek bent. 
 • Bedek uw mond en neus volledig wanneer u hoest of niest. Gooi zakdoeken meteen in de vuilbak. 
 • Reinig en desinfecteer voorwerpen die u vaak gebruikt (pennen, telefoons, handgrepen en andere oppervlakken).
 1. Maak gebruik van de affiches, podcast, e-learning, enz.

 

(FR) 

(NL) 

(ENG) 

(GER)