Nieuwe VCA-examens

Nieuwe VCA-examens

Op 1 januari 2018 trad het nieuwe VCA-examensysteem in werking. De grootste verandering is een verschuiving van kennisvragen naar toepassingsvragen. Kennis is uiteraard nog steeds nodig, maar waar het in de praktijk vooral om draait is de toepassing ervan. Daarom bestaat het examen niet meer alleen uit meerkeuzevragen, maar zijn er ook vragen aan de hand van specifieke situaties. De examenkandidaten moeten hieruit dan een veilige keuze maken. Vanaf nu gebeurt het examen ook uitsluitend via beeldschermen.

Een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen vind je terug in de nieuwsbrief december 2017 van BESACC-VCAv.

Benieuwd hoe het VCA-examen er vanaf nu uitziet?

Bekijk hier een proefexamen of leg hier een proefexamen af.