Nieuwe VCA is een feit!

VCA 2017/6.0

De nieuwe VCA-versie 2017/6.0 is goedgekeurd en vervangt binnenkort versie 2008/5.1. Er wordt ook een nieuwe checklist voor de bedrijven gepubliceerd. Voor de al gecertificeerde VCA-bedrijven is een overgangsregeling voorzien. De nieuwe versie heeft geen gevolgen voor de VCA-examens. Mensen met een VCA-diploma krijgen er dus niet mee te maken. 

Klik hier voor meer informatie.