Medisch attest voeding afgeschaft.

voeding industrie

Uitzendkrachten die in rechtstreeks contact komen met voeding hebben sinds 11 augustus 2018 niet langer een medisch attest nodig in het kader van de wetgeving over levensmiddelenhygiëne.

Eén van de belangrijkste maatregelen om besmetting van levensmiddelen te voorkomen zijn en blijven het toepassen van goede hygiënepraktijken. Personen die lijden aan of drager zijn van een ziekte die via voeding kan worden overgedragen mogen nog steeds geen levensmiddelen hanteren. Regelmatig herhaalde gerichte opleidingen hierover blijven een must.

Ter herinnering: in de Codex over het welzijn op het werk werd het verplicht gezondheidstoezicht bij contact met voedingswaren al afgeschaft sinds 1 januari 2016. Uitzendkrachten die in de voedingssector werken en -  volgens de werkpostfiche - blootgesteld worden aan andere gezondheidsrisico’s (zoals werken in koude of warmte, nachtwerk, hanteren van lasten, veiligheidsfunctie,…) moeten wel nog steeds op gezondheidstoezicht bij de arbeidsarts.

Meer info vind je in dit document.