Wie is verantwoordelijk voor bewijs van vakbekwaamheid (code 95) op het rijbewijs?

In principe is de chauffeur zelf verantwoordelijk voor zijn rijbewijs, maar het is ook mogelijk om een akkoord te sluiten met de werkgever.

Eventuele boetes bij niet-naleving van de regelgeving met betrekking tot het bewijs van vakbekwaamheid zijn in principe op naam van de chauffeur. Het is wel de verantwoordelijkheid van de werkgever om na te gaan of zijn chauffeurs voldoen aan de eisen van de regeling rond vakbekwaamheid.

De werkgever kan beslissen om de kosten van de bijscholing voor een vakbekwaamheidsattest te dekken. Bij uitzendkrachten kan dit het uitzendbureau zijn. Soms wordt het bewijs van vakbekwaamheid in de uitzendsector betaald door de gebruiker.


Meer info? info@p-i.be of 02 204 56 80