Wie betaalt de ‘medische schifting’ voor beroepschauffeurs?

De kosten voor de medische schifting zijn in principe ten laste van de houder van het rijbewijs. Voor beroepschauffeurs worden in de praktijk afspraken gemaakt tussen werkgever en werknemer.

Om het rijbewijs te behalen, is een rijgeschiktheidsattest nodig. Aangezien de arbeidsarts dit attest mag uitschrijven, kan dit medisch onderzoek voor rijgeschiktheid eventueel ook gecombineerd worden met een ander onderzoek dat de welzijnswetgeving oplegt.
Indien de chauffeur bijvoorbeeld eveneens onderworpen is aan een voorafgaand onderzoek omwille van een gezondheidsrisico op de werkpost (veiligheidsfunctie, manueel hanteren van lasten, lawaai,...) kan dit onderzoek samen gebeuren met medisch onderzoek voor het rijgeschiktheidsattest.
De kosten voor het onderzoek voor het rijgeschiktheidsattest worden in dit geval meestal gedragen door het uitzendbureau.

Opgelet:

Het onderzoek voor het rijgeschiktheidsattest moet om de vijf jaar herhaald worden.
Het onderzoek voor een gezondheidsrisico (zoals voor een veiligheidsfunctie) meestal jaarlijks.


Meer info? info@p-i.be of 02 204 56 80