Welke type rijbewijs is nodig voor landbouwvoertuigen?

Je hebt een rijbewijs categorie G nodig om volgende speciale voertuigen op de openbare weg te besturen: land‐ en bosbouwvoertuigen en hun aanhangwagens, voertuigen ingeschreven als landbouwmateriaal, motorploeg of maaimachine.

De vereiste minimumleeftijd voor het besturen van voertuigen van categorie G bedraagt:

  • 16 jaar voor een maximaal toegelaten massa (MTM) van 20.000 kg.
  • 18 jaar voor een MTM van meer dan 20.000 kg.

Om een rijbewijs categorie G te bekomen moet de kandidaat:

  • Tenminste 16 jaar zijn.
  • Geslaagd zijn voor het theoretische examen G.
  • Geslaagd zijn voor het specifieke praktische examen.
  • Voldoen aan de medische normen voor de rijbewijzen groep 1 (A, B, B+E).
  • Het recht hebben om voertuigen van categorie G te besturen.
  • Ingeschreven zijn in België en houder zijn van een identiteitsdocument.

Meer info? info@p-i.be of 02 204 56 80