Wat als de uitzendkracht een buitenlands rijbewijs heeft?

Als de uitzendkracht een rijbewijs heeft van een ander Europees land, waarvan België het rijbewijs erkent, dan is dit ook geldig in België.

Let op: Als het rijbewijs vervalt, of de medische geschiktheid of vakbekwaamheid is niet langer geldig, dan moet het hernieuwd worden in het land waar de chauffeur woont. Het land waarvan het rijbewijs erkend wordt moet zelf instaan voor de procedure en de toepassing van de Europese regelgeving rond het rijbewijs, inclusief de testen voor medische geschiktheid.


Meer info? info@p-i.be of 02 204 56 80