Kan je met een buitenlands rijgeschiktheidsattest een Belgisch rijbewijs behalen?

Een rijgeschiktheidsattest dat in het buitenland werd behaald, is niet bruikbaar om een Belgisch rijbewijs (C/D) te verkrijgen. Omgekeerd volstaat een in België bekomen rijgeschiktheidsattest ook niet om in het buitenland een rijbewijs te behalen.

De regelgeving rond ‘medische rijgeschiktheid’ is gebaseerd op een Europese Richtlijn, die eerst in nationale wetgeving moest omgezet worden vooraleer ze van kracht is in de verschillende Europese lidstaten. Bijgevolg kan je enkel een rijbewijs bekomen met een medisch rijgeschiktheidsattest volgens de regels van het land waar je het rijbewijs aanvraagt.


Meer info? info@p-i.be of 02 204 56 80