Moet een uitzendkracht een heftruckattest hebben?

Volgens de welzijnswetgeving moet iedereen die met een mobiel transportmiddel (zoals een heftruck) werkt een ‘adequate’ opleiding hebben gekregen. Zonder voorafgaande opleiding mag een uitzendkracht niet aan de slag als heftruckchauffeur.

Er bestaat echter geen algemeen geldend ‘wettelijk’ getuigschrift waaruit blijkt dat een uitzendkracht zo’n adequate opleiding heeft gevolgd.

De inhoud en de duur van die ‘adequate’ opleiding zijn niet wettelijk vastgelegd en worden bepaald door het opleidingsinstituut zelf. De kwaliteit van zo'n opleiding kan dus variëren.
De opleiding kan ook in en door het bedrijf (de gebruiker) zelf worden georganiseerd.

Bovendien moet steeds rekening worden gehouden met bedrijfsspecifieke kenmerken, zoals het type heftruck, de te vervoeren lasten, het interne verkeersplan, …

Codex art. IV.3-7


Meer info? info@p-i.be of 02 204 56 80