Heeft een uitzendkracht een VCA-attest nodig?

Uitzendkrachten die bij een VCA-gecertificeerde gebruiker aan de slag kunnen, moeten binnen de drie maand een attest ’basisveiligheid voor operationele medewerkers’ (b-VCA) of 'veiligheid voor leidinggevenden' (VOL-VCA) kunnen voorleggen.

Indien een uitzendkracht niet over een VCA‐diploma beschikt, kan hij alsnog in een VCA‐bedrijf aan de slag als er onmiddellijk een opleiding en een examen wordt gepland (in overleg en samenspraak met de gebruiker).

Indien de uitzendkracht geregeld voor een VCA‐gecertificeerd bedrijf werkt, is het aangewezen onmiddellijk te starten met een opleiding en examen. Dan is deze uitzendkracht  voor alle volgende opdrachten in orde.

De VCA-verplichting staat los van de VCU‐certificatie van een uitzendbureau. De gebruiker kan altijd een VCA‐diploma voor de uitzendkracht vragen ongeacht of het uitzendbureau VCU-gecertificeerd is of niet.

Opmerking:

Uitzendkrachten die in een bouwonderneming (PC 124) aan de slag gaan, moeten altijd over een basisopleiding veiligheid hebben gevolgd (of voldoende ervaring kunnen bewijzen). Een VCA‐diploma basisveiligheid is één van de aanvaarde mogelijkheden om hieraan te voldoen.


Meer info? info@p-i.be of 02 204 56 80