Welke onderzoeken gebeuren bij voorafgaand gezondheidstoezicht?

Gezondheidsonderzoeken zijn altijd in functie van de gezondheidsrisico’s die aan de betrokken werkpost of functie verbonden zijn. Die gezondheidsrisico's staan aangeduid op de werkpostfiche. Zo weet de arbeidsarts welke onderzoeken nodig zijn.

Ongeacht het gezondheidsrisico gebeurt er ook steeds een basisonderzoek:

  • Bevraging over de medische voorgeschiedenis van de uitzendkracht (anamnese).
  • Biometrie en klinisch onderzoek (meten van gewicht, gestalte, bloeddruk, gezichtsscherpte, gehoor, polsslag, algemene gezondheidstoestand …).
  • Opsporen van afwijkingen en contra‐indicaties voor de betrokken werkpost of functie.

Daarbovenop kan de arbeidsarts onderzoeken uitvoeren die specifiek zijn voor een bepaald gezondheidsrisico (bijv. veiligheidsfunctie, manueel hanteren van lasten,...):

  • Audiogram bij blootstelling aan lawaai
  • Onderzoek van het skelet bij manueel hanteren van lasten
  • Urineonderzoek
  • Bloedonderzoek
  • Radiografie
  • ...

Het geheel wordt beschouwd als het 'voorafgaand gezondheidstoezicht', waarvoor het uitzendbureau verantwoordelijk is.

Codex I.4-27


Meer info? info@p-i.be of 02 204 56 80