Mag een uitzendkracht een gezondheidsonderzoek of inenting weigeren?

Volgens de welzijnswetgeving mogen uitzendkrachten geen gezondheidsonderzoek of inenting weigeren. 

Als een uitzendkracht zich niet aanbiedt voor een gezondheidsonderzoek, moet hij/zij dus een geldige reden (bijvoorbeeld overlijden familielid) kunnen voorleggen. Het uitzendbureau kan dan een tweede afspraak vastleggen, binnen de veertien dagen vanaf de eerste dag tewerkstelling als de uitzendkracht in tussentijd aan de slag is gegaan. Als de uitzendkracht zich opnieuw niet aanbiedt, dan kan hij/zij niet aan de slag gaan/blijven.

Het is noodzakelijk de uitzendkracht over deze procedure te informeren (bijvoorbeeld bij de bevestiging van de afspraak voor het gezondheidsonderzoek of bij de inschrijving, de procedure expliciet vermelden in het arbeidsreglement …). De uitzendkracht moet weten dat de arbeidsovereenkomst waardeloos is wanneer hij/zij het preventief medisch onderzoek of de verplichte inenting weigert.

Codex art. I.4-12


Meer info? info@p-i.be of 02 204 56 80