Mag de gebruiker het voorafgaand gezondheidstoezicht uitvoeren?

De gebruiker kan het voorafgaand gezondheidsonderzoek van de uitzendkracht op zich nemen.

Volgens de wetgeving rond uitzendarbeid is het uitzendbureau verantwoordelijk voor het voorafgaand gezondheidsonderzoek van de uitzendkracht. In de meeste gevallen gebeurt dit onderzoek dan via de externe dienst Preventie en Bescherming op het Werk (PBW) waarbij het uitzendbureau is aangesloten.

Diezelfde wetgeving laat ook toe om het voorafgaand gezondheidsonderzoek door de arbeidsarts van de gebruiker (van zijn interne of externe dienst PBW) te laten uitvoeren. In dit geval blijft het de verantwoordelijkheid van het uitzendbureau om erop toe te zien dat het onderzoek effectief gebeurt. Het uitzendbureau moet ook steeds de resultaten van het onderzoek ontvangen.

Gebruiker en uitzendbureau maken hierover best duidelijke afspraken en leggen die vervolgens vast in hun onderling contract.

Codex art. X.2-7


Meer info? info@p-i.be of 02 204 56 80