Is het identificatienummer van de werkpostfiche uniek?

Elke werkpostfiche heeft een uniek identificatienummer:

  • Binnen dezelfde onderneming zijn er geen twee werkpostfiches met eenzelfde identificatienummer omdat elke werkpost zijn eigen intern nummer heeft.
  • Binnen twee (of meer) verschillende ondernemingen zijn er geen twee werkpostfiches met eenzelfde identificatienummer omdat elke onderneming zijn eigen specifieke ondernemings- of KBO-nummer heeft.

Het identificatienummer van de werkpostfiche blijft geldig tot er een nieuwe risicoanalyse van de werkpost wordt gemaakt.  

Op www.werkpostfiche.be vind je verschillende modellen werkpostfiches per sector.


Meer info? info@p-i.be of 02 204 56 80