Hoe bewijs je vijf jaar ervaring in de bouw?

Om als uitzendkracht aan de slag te gaan in de bouwsector moet je bewijzen dat je de laatste vijftien jaar minstens vijf jaar in de bouw (PC 124) hebt gewerkt. En dat moet met objectieve documenten:

  • Legitimatiekaarten Constructiv / Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124.
  • Attest(en) van vorige werkgever(s) die bevestigen dat je als arbeider in de bouw hebt gewerkt.
  • Loonbriefjes van de gewerkte periodes in de bouw.

Een attest van een veiligheidsopleiding is hier dan in principe niet nodig, al blijft het aan te raden.


Meer info? info@p-i.be of 02 204 56 80