Wat moet een uitzendbureau doen bij een bezoek van de Arbeidsinspectie?

Een inspecteur van de Arbeidsinspectie (Toezicht Welzijn op het Werk) kan (on)aangekondigd langskomen, bijvoorbeeld na een arbeidsongeval, naar aanleiding van een klacht of in het kader van een inspectiecampagne. De inspecteur kan zich dan legitimeren om toegang te krijgen. Het uitzendbureau moet de inspecteur toelaten in het bedrijf en constructief meewerken aan de inspectie. Het uitzendbureau moet op vraag van de inspecteur de wettelijk verplichte documenten voorleggen, zoals werkpostfiches en medische attesten (waaronder de Afdrukken van de Centrale Gegevensbank) van de uitzendkrachten die aan het werk zijn. Het weigeren van toegang of medewerking aan de inspecteur stelt de werkgever bloot aan een proces‐verbaal voor het verhinderen van het toezicht.

Wet op de arbeidsinspectie (16/11/1972), art. 4


Meer info? info@p-i.be of 02 204 56 80