Is een gebruiker verantwoordelijk voor veiligheid en welzijn van de uitzendkracht?

Ja, de gebruiker is verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van de uitzendkrachten in de periode waarin zij bij hem werken. De gebruiker oefent in die periode ’gezag’ uit over de uitzendkracht. Hij is dan de feitelijke werkgever en moet daarom de welzijnswetgeving bij de uitzendkrachten naleven:

  • Werkpostfiches opstellen.
  • Zorgen voor het onthaal van de uitzendkracht.
  • De gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking stellen.
  • Bij (ernstige) arbeidsongevallen een onderzoek uitvoeren.
  • ...

Het uitzendbureau ontfermt zich op zijn beurt over de arbeidsongevallenverzekering en het voorafgaand gezondheidstoezicht van de uitzendkracht als de werkpostfiche dit vereist.

Het is voor uitzendbureaus verboden om uitzendkrachten ter beschikking te stellen aan gebruikers die de welzijnswetgeving niet naleven.

  • Wet op uitzendarbeid (24/07/1987), art. 19
  • Welzijnswet (04/08/1996), art. 2 en art. 12 quater
  • Codex X.2 - Uitzendarbeid

Meer info? info@p-i.be of 02 204 56 80