Wie meldt een arbeidsongeval bij de Arbeidsinspectie?

De gebruiker meldt elk dodelijk of ernstig arbeidsongeval (van vaste werknemers én uitzendkrachten) aan de bevoegde regionale directie van de Arbeidsinspectie (Toezicht Welzijn op het Werk).

De gebruiker is verantwoordelijk voor de opstelling van het omstandig verslag op en bezorgt dit binnen de tien dagen aan de Arbeidsinspectie.

Daarnaast zal het uitzendbureau het ongeval ook moeten aangeven bij zijn arbeidsongevallenverzekeraar. 


Meer info? info@p-i.be of 02 204 56 80