Studienamiddag: Werken met werknemers in atypische statuten

-

PI en Prebes organiseerden op 28 september in Tour & Taxis een studienamiddag over 'Werken met werknemers in atypische statuten'. 

Luc Van Hamme (adviseur-generaal van de Arbeidsinspectie en Hoofd van de regionale directies) opende de namiddag met een gedreven uitleg over wat 'gezagsoverdracht' precies betekent en wat wel en niet is toegelaten in de relatie werkgever-werknemer. Hij vervolgde met een verhelderende toelichting over 'werken met derden', 'gedetacheerde werknemers' en '(schijn)zelfstandigen'.

Marijke Bruyninckx (directeur PI) kaderde de sector van de uitzendarbeid en ging dieper in op het belang van de werkpostfiche. Ook de rol van de gebruiker en het uitzendkantoor, en het gezondheidstoezicht kwamen aan bod.

Jessica Schumann (safety advisor bij Delhaize Belgium) sloot de namiddag af met een praktische case. Ze gaf toelichting bij de manier waarop Delhaize het veilig werken met derden zonder contract (externe chauffeurs, leveranciers, …) aanpakt.

De presentaties vind je terug op de website van Prebes.

Foto's evenement